Skip to main content

Introduktion

Mange af os har efterhånden deltaget i flere online møder – af varierende kvalitet. Det kan nemlig være svært at lave det gode online møde. Det kræver en grundig tilrettelæggelse af mødet med overvejelser om mål med mødet, indhold og struktur.

I dette modul får du input til, hvordan du kan tilrettelægge det gode online møde.

Det gode online møde

Som planlægger af et møde er det vigtigt, at du nøje overvejer mål med og form på mødet.

Klik på knapperne herunder for at læse om de forskellige punkter, du bør overveje ifm. planlægning og afholdelse af det gode online møde.

Sådan kan du komme videre

Her kan du finde ressourcer, som du kan bruge i dit arbejde med at planlægge online møder.

Link til it-værktøjer og vejledninger

I drejebøgerne er der anvisninger til forskellige øvelser og værktøjer, som du kan sætte i spil på online møder, og de følgende programmer og værktøjer, kan du med fordel inddrage til formålet.
Bemærk: Ved brug af it-værktøjer skal du være opmærksom på GDPR.