STRUKTUR AF MODULET/LÆRINGEN

INTRO / VIDEN / POINTER

1: INTRO/HVORFOR DENNE LÆRING

Som første modul har vi INTRO, hvor modulets/læringens formål præsenteres.

Denne vil normalt indeholde:

 • Overskrift/titel

 • Brødtekst/forklarende tekst

 • Billede, Grafik og/eller en intro video

 • Varighed af læringen – hvor lang tid skal “kursisten” regne med det tager

 • Elementer der kan downloades – f.eks. PDF’er, som “Kursisten” kan bruge efterfølgende

2: VIDEN

Som andet modul (og hovedmodulet) har vi VIDEN, hvor modulets/læringens indhold præsenteres og gennemgås.

Denne vil normalt indeholde:

En række elementer enkeltvis eller i samspil med hinanden.

 • Overskrift/titel for et område

 • Brødtekst/forklarende tekst for et område

 • Billede, Grafik og/eller en video

 • Interaktive elementer til “test” af læringen

Alle ovenstående kan gentages mange gange i VIDEN området alt efter indholdet der formidles

3: POINTER/AFSLUTNING

Som sidste modul har vi POINTER, hvor modulets/læringens indhold samles op.

Denne vil normalt indeholde:

En række elementer enkeltvis eller i samspil med hinanden.

 • Overskrift/titel for et område

 • Brødtekst/forklarende tekst for et område

 • Billede, Grafik og/eller en video

 • Downloads eller lign.

FORSKELLIGE TYPER AF

LÆRINGSELEMENTER

Klassisk Quiz

Spørgsmål

1. Hvilke hovedopgaver har du som TR

Vælg ét svar

Prioriter udsagn efter vigtighed

Prioriter udsagn

Træk og slip de enkelte udsagn så det placeres i den rækkefølge du mener er vigtigst.

Din prioritering
Udsagn 2
Udsagn 1
Udsagn 3
Din undervisers prioritering
Udsagn 1
Udsagn 2
Udsagn 3

Din undervisers forslag til rækkefølge vises her, når du er klar

Prioriter udsagn

Flyt de enkelte udsagn med pilene så det placeres i den rækkefølge du mener er vigtigst. Du kan se dine undervisers forslag ved at klikke på knappen herunder, og her også se forskellen mellem jeres prioriteringer.

Dine prioriteter
Undervisers forslag
Udsagn 2
Udsagn 1
Udsagn 3

Oplistning af vigtige pointer

Titel

Beskrivelse

Tilføj ny

Titel

Beskrivelse

Tilføj ny

Puslespil

Hvad hører til hvad?

Flyt med pilene kasserne nederst op i de bokse de hører til. Der kan kun være en i hver.

Spørgsmål 1…
Spørgsmål 2…
Spørgsmål 3…
Svar 2
Svar 3
Svar 1

Hvad hører til hvad?

Træk nedenstående bokse ind i de kasser, du mener de hører sammen med. Der må maksimum være én i hver kasse.

Dit forslag
Spørgsmål 2…
Spørgsmål 3…
Spørgsmål 1…
Svar 2
Svar 1
Svar 3

Placér udsagn

Hvor hører nedenstående til?

2/2

Hvad hører til hvor?

Træk nedenstående udsagn op i de områder/bokse, hvor du mener de hører til

Før

Under

Efter

Træk nedenstående udsagn op i de områder/bokse, hvor du mener de hører til
Svar 1
Svar 2
Svar 3
Svar 4
Svar 5